در دلار سرمایه گذاری کنیم یا سایر ارزها؟

با خرید دلار در این یک سال اخیر میتوانستیم سود بیشتری بدست آوریم یا سایر ارزها؟

در این تحلیل قصد این را دارییم که همراه مثال و با استفاده از روابط ساده ریاضی به این نتیجه برسیم که آیا سرمایه گذاری در دلار خوب است یا سایر ارزها

در ایران در بحث سرمایه گذاری حرکتی داریم به نام حرکت گله ای که در آن افراد فقط بر اساس توهمات جامعه ، شایعات و اصول بی معنی دیگری اقدام به سرمایه گذاری میکنند و یا اینکه دنباله رو سایر افراد میشوند و نگاه میکنند که مردم کجا را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند و به تبعیت از توده مردم سرمایه گذاری میکنند و به عواقب آن فکر نمیکنند

این رویه و منش درست نیست ما در زمانه ای زندگی میکنیم که فقط با یک کلیک دنیایی از اطلاعات در اختیارمان قرار میگیرد

تصمیم گیری در عصر فناوری ارتباطات و اینترنت آسان تر شده است اما باز هم افرادی که تعدادشان کم نیست دنباله رو دیگران هستند

قبل از انتخاب کالایی و یا مقصدی برای سرمایه گذاری ابتدا قبل از سرمایه گذاری تحقیق کنید ، مطالعه کنید و بعد تصمیم بگیرید که سرمایه گذاری کنید یا نه

در ادامه مقایسه ای داریم بین سود دهی دلار و سه ارز یورو ، پوند و فرانک

اگر در تاریخ 10 فروردین 96 هزار دلار به ارزش هر دلار 3740 تومان میخریدیم و در تاریخ 18 بهمن ماه 96 میفروختیم به ارزش هر دلار 4731 تومان ما سودی برابر با 991000 تومان کسب میکردیم

حال اگر در تاریخ 10 فروردین 96 به جای هزار دلار هزار یورو به ارزش هر یورو 4128 تومان میخریدیم و در تاریخ 18 بهمن 96 به ارزش هر یورو 6107 تومان سودی برابر با 1979000 تومان کسب میکردیم

همین طور برای هزار پوند تاریخ 10 فروردین 96 هر پوند برابر با 4758 تومان بوده است و در تاریخ 18 بهمن 96 هر پوند برابر با 6830 تومان بوده است و سود ما برابر است با 2072000 تومان

به همین صورت هزار فرانک سوییس در تاریخ 10 فروردین 96 هر فرانک برابر بوده است با 3868 تومان و در تاریخ 18 بهمن 96 ارزش هر فرانک برابر بوده است با 5050 تومان و سود ما برابر است با 1182000 تومان

و همین طور برای سایر ارز ها میتوان محاسبه کرد و بهترین ارز را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد

معمولا اکثریت مردم دنباله رو توده هستن بدون تفکر و تصمیم گیری این درست نیست برای سرمایه گذاری در هر مبحثی خوب فکر کنید و بعد تصمیم گیری کنید

مسیری که توده مردم میروند دلیلی بر درست بودن مسیر نیست شاید انتهای مسیر پرتگاهی باشد و خلاف جهت مردم رفتن دلیلی بر نادانی و ترسو بودن نیست

امین میثمی