چرا استارتاپ های فین تک ارزی-مهاجرتی و گردشگری در ایران باید ادغام شوند.

تحریم ریال ایران و ضرورت حمل پول نقد توسط ایرانیان برای سفرهای خارجی با ریسک سرقت و درماندگی

تحریم بانک های ایران و ضرورت حمل پول نقد توسط توریست های خارجی به همراه ریسک سرقت و درماندگی،کاهش مدت زمان حضور،کاهش فروش و در مجموع کاهش درآمد ارزی

عدم امکان رزرو هتل ها و پروازهای خارجی مشمول تخفیف و در نتیجه افزایش خروج ارز توسط گردشگران ایرانی

عدم امکان و رزرو هتل ها و پروازهای ایرانی توسط گردشگران خارجی،افزایش انصراف از سفر و همچنین کاهش درآمد ارزی

عدم امکان فروش و صادرات حساب شده صنایع دستی به گردشگرانی که از ایران خارج شده اند و کاهش ضریب برگشت

و…

چه خوب باشد چه بد،چه بخواهیم چه نخواهیم، استارتاپ های فین تک و گردشگری، مادامی که تحریم ها علیه ایران برقرار باشد دو عضو جدایی ناپذیر در ایران خواهند بود.

بهتر است که سایر استارتاپ های گردشگری فرآیند استارتاپ های بزرگ و موفق نظیر علی بابا را در پیش بگیرند و با یک فین تک ادغام شوند چرا که وضعیت فعلی استارتاپ های گردشگری بسنده کردن به درصد کمی از این صنعت بزرگ است.