جلسه رسمی با نماینده مجلس

در آذر ماه ۱۳۹۵ در پارک علم و فناوری خراسان  طی جلسه ای که با سرکار خانم چنارانی نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای پارک رشد و فناوری برگزار گردید گروه مالی کاردون و سایر گروه های  منتخب رویداد استارت آپ ویکند ضمن توضیح کلی درباره طرح خود و روند کاری و پیشرفت های کسب شده به توضیح و بررسی مشکلات و موانع پیش رو پرداخت. مشکلاتی نظیر پیچیده بودن مراحل اداری، اخذ مجوز های کاری، تبلیغات که امری مهم برای معرفی و استارت کار میباشد. پس از بررسی بیشتر شرایط و مشخص شدن موانع و نیاز ها ،تیم های مختلف خواستار حمایت های ایشان شدند و ایشان ضمن تشویق تیم ها برای ادامه و تلاش بیشتر، دلسوزی فراوان و حمایت های قلبی شان که از ابتدای کار متوجه همه ما بوده است وعده دادند کمک کنند تا زمینه را برای به بار نشستن چنین ایده هایی که موجب سود آوری و کارآفرینی میشود هموارتر کنند و در امر تبلیغات نیز ما را یاری نمایند تا با همراهی ایشان بستری فراهم گردد که بتوانیم طرح خود را هرچه بهتر و بیشتر به کاربران معرفی کرده و به بازار عرضه نماییم.