قرارداد بین المللی با همکاران لهستان و فرانسه

طی هماهنگی های صورت گرفته برای کیفیت هرچه بیشتر خدمات در زمینه صدور ویزا کارت و مستر کارت ، افتتاح حساب پی پال وریفای شده ، ثبت شرکت در انگلستان و سایر خدمات مالی بین المللی شرکای کاردون از کشورهای لهستان،انگلستان و فرانسه به ایران آمدند و جلساتی چند روزه با موسس وبسایت کاردون در شهر شیراز برگزار شد.در این جلسات مواردی نظیر تحریم های موجود و راه حل ها مطرح شد،مذاکراتی در خصوص کیفیت هر چه بیشتر اکانت های پیپال صورت گرفت و نیاز های مردم ایران برای ویزا کارت و مستر کارت و سایر خدمات ارزی بین المللی مورد بحث قرار گرفت.در ادامه جلسات در روزهای آتی ضمن بازدید از مکان های تاریخی شهر شیراز جمع بندی نهایی برای ارائه و ارسال خدمات به ایران صورت گرفت.امیدواریم به سان گذشته ارائه دهنده خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه به ایرانیان و با گسترش هرچه بیشتر روابط بین المللی خود پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان خود از هر نوع و طیفی باشیم.